jueves, febrero 16, 2017

CONDURSO DA BIBLIOTECA                                         CONCURSO DA BIBLIOTECA
                                                  SEMANA II

          Bos días, biblioxogadores.... como parece que gusta o xogo de ovellas e parellas e os vosos pequenos e xoves miolos séntense cómosos recheando espazos en branco a modo de resposta, imos logo con máis do mesmo para o segundo capítulo do noso xogo. Aí van novos retos para os equipos culturais de Catabois..
       


          Na primeira xornada, coñecestes algúns dos primeiros dramaturgos da Roma e da Grecia clásicas. Hoxe imos tratar de identificar os distintos xéneros teatrais, comunmente diferenciados en obras maiores (drama, comedia e traxedia), obras menores ( entremés, sainete, farsa, vodevil ) e obras musicais
( ópera, zarzuela, opereta e revista)
          RELACIONA CADA DEFINICIÓN CO NOME QUE LLE CORRESPONDA, POÑENDO O NÚMERO DEBAIXO DO NOME CORRECTO.

   XÉNERO                                                                   DEFINICIÓN

TRAXEDIA                                      1-  Texto dramático menos trascendente que a traxedia. No século
                                                            XVIII recibiu o nome de "traxicomedia".


REVISTA                                          2- Pequena peza teatral cómica e popular representada nos
                                                            entreactos dunha comedia maior.
                                                           

 DRAMA                                           3- Espectáculo musical de carácter frívolo no que se alternan
                                                             números musicais e elementos dialogados.
                                                          

OPERETA                                          4- Obra dramática de asunto elevado na que interveñen personaxes
                                                            enfrontados a forzas invencibles ( culpa, destiño, .....)


COMEDIA                                         5- Obra que para lograr un fin cómico esaxera a acción ou
                                                             personaxes hasta facer grotesca a realidade.

ZARZUELA                                       6- Representa o lado festivo e alegre da realidade, con accións da
                                                             vida cotiá e desenlace feliz.

ENTREMÉS                                      7- Obra lixeira, de carácter popular, na que alternan declamación,
                                                             música e canto.

ÓPERA                                              8- Comedia lixeira e evasiva de intriga que basa a acción nos
                                                             equívocos, inxenio e sentido do humor. Temática normalmente
                                                             amorosa, con diálogos e números musicais.

SAINETE                                           9- Obra cómica, de ambiente e personaxes populares que, nun ou
                                                             máis actos, se representa nunha función independente.

VODEVIL                                          10-Obra teatral composta para o canto. Nela conflúen literatura,
                                                              música, danza, escenografía e artes plásticas.

FARSA                                               11-Especie de ópera, de asunto frívolo e carácter alegre, no que
                                                              predomina a sátira.AS RESPOSTAS CORRECTAS SON : 4, 3, 1, 11, 6, 7, 2, 10, 9, 8, 5.


O GRUPO GAÑADOR FOI  TIC-TAC  .       NORABOA!!!!!!!!!!!                                        No hay comentarios: